U kunt verzoeken om verwijdering van elk product waarop u auteursrecht rust. Als u dergelijk materiaal hier vindt of waarnaar wordt gelinkt, kunt u contact met ons opnemen en om verwijdering vragen.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht:

  • Lever bewijs van de gemachtigde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
  • Geef voldoende contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres opgeven.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.
  • Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.